Donnerfee och Nannini är dräktiga

Donnerfee är betäckt med Fürst Romancier (Fürst Heinrich – Romancier)

Nannini är betäckt med Christian (Cartani – Lord Liberty)