Backabjärs avel och uppfödning

Donnerfee e Donnerhall ue Pik Bube

På Backabjär bedriver vi en prestationsinriktad avel och uppfödning av hopp- och dressyrhästar. Vi har en ambition att de hästar vi föder upp ska både ha en bra exteriör och en bra interiör. De ska ha en exteriör som ger förutsättningar för hållbarhet och prestation och ett bra temperament som ger dem hög ridbarhet och en vilja att prestera. Vi har tre ston. Donnerfee e Donnerhall – Pik Bube – Renaldo, Hannah A Montana e Contendro ll – Liostro – Cantus och La Ciara A e Christian – Landlord – Ciceron.

2018 har Donnerfee fått ett hingstföl e For Romance ll. Han heter Forioso A och är väldigt social och verkar ha ett mycket bra självförtroende.